SOCIB RAMADDA Data Repository
Click to show menu
InformationAdd/View Comments
Powerpoint de la presentació del trebball de les Construccions Vs Coves de l'àrea de cala Blanca presentat a les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.
File: PRESENTACIO_CALA_BLANCA_1.pptx  Download  34.82 MB
Kind: Microsoft Powerpoint File
Powered by Geode Systems and RAMADDA